Visie en beleid

Wij handelen via de groene pedagogiek en dat wil zeggen dat we veel buiten zijn, dingen uit de natuur leren en kijken wat het kind nodig heeft op dat moment. De kinderen leren dat een ei uit een kip komt, melk van de koe en dat aardappels uit de grond komen.
Kinderen zijn ouders grootste bezit en wij vinden het heel fijn dat ouders dat aan ons toevertrouwen. Er zal veel in overleg gaan omdat de ouders immers het kind het beste kennen.

Onze kernwaarde

KinderopvangKoerine is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Dit is een landelijke coöperatie voor kinderopvang op de boerderij. Wij werken ook met de handboeken van de VAK en een kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij  professionele opvang wordt gewaarborgd. Deze is gebaseerd op de volgende kernpunten:

Het bieden van emotionele veiligheid

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten en drinken, slapen en spelen. Ook door de begeleiding ervaart het kind de opvang  als een veilige omgeving en kan het tot zijn recht komen.  Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo te ontwikkelen. Het kind wordt met respect behandeld en voelt zich geaccepteerd.

De ontwikkeling van de sociale competentie

Op de opvang komen de kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Kinderen worden in groepsverband opgevangen. Op deze manier leren zij spelenderwijs met de anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden.

De ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij het kind. Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden tot het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dagelijks een uitdagende binnen- en buitenruimte waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het eigen maken van waarden en normen

Het is van belang dat kinderen kunnen leren van “dat wat hun wordt voorgeleefd”. Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop. De pedagogische medewerkers hebben een belangrijke voorbeeld functie.