Binnen

Binnen is er veel ruimte om te ontdekken en te beleven. Voor alle leeftijden is er volop spelmateriaal beschikbaar. Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met verschil in leeftijd tussen de kinderen. Er wordt onder andere geknutseld, liedjes gezongen, spelletjes gedaan en verhalen voorgelezen.

De basis van de binnenruimte heeft een rustige uitstraling door het kleurgebruik op de muren en deuren, op deze manier wordt uw kind niet onnodig afgeleid.
Ook hebben we geprobeerd door buiten naar binnen te halen. Dit hebben we gedaan door veel lage ramen te gebruiken zodat ze de trekker rond kunnen zien rijden, de koeien in de stal zien staan en zien dat de melk wordt opgehaald door de tankauto.

Gedurende de dag wordt de taalontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit doen we door te benoemen wat je ziet, hoort en doet tijdens alle activiteiten, emoties en verzorgingshandelingen, zodat uw kind weet wat er in zijn omgeving gebeurt.
Dit alles rond de boerderij voegt iets bijzonders toe aan het dagelijks ritme van spelen, eten en slapen. Daarmee onderscheiden wij ons van de reguliere kinderdagverblijven. Ervaringsgericht leren is leren door te doen en te ervaren. Kinderen onthouden dit beter.

Om regelmaat en rust aan uw kind te bieden kijken wij naar behoefte van uw kind. Uw kind geeft zelf aan of hij/zij genoeg gegeten heeft en wanneer hij/zij moe is en graag wil rusten. Dit alles in overleg met u als ouders. U kent uw kind immers als beste. Bij baby’s nemen wij zoveel mogelijk het ritme van thuis over.